• Mineraloljeindustrin

    Materialmångfald

  • Mineraloljeindustrin

    Väderbeständighet

MINERALOLJEINDUSTRIN

Garanterat synligt på avstånd

Mineraloljeindustrin är en av de största verksamhetsgrenarna i världen och oljan ett av de viktigaste energislagen. Den dyra råoljan utgör grundvalen för mobilitet och värme, och för många produkter, som vi inte kan klara oss utan i vardagen.

Vi vet vad branschen behöver, för vi lotsar våra kunder framåt sedan många år tillbaka – individuellt och pålitligt.

  • Aral
  • Esso
  • BP
  • Exxon Mobil
  • Shell

REFERENSER