• Impressum

Menden Buchstaben GmbH & Co. KG
Landsberger Straße 80
45219 Essen

Telefon: +49 2054 8788-0
Telefax: +49 2054 8788-444
E-post: info@menden-buchstaben.de
Internet: www.menden-buchstaben.de
Kommanditbolag:
Säte: Essen
Tingrätten i Essen: HR A 4250

Personligen ansvariga delägare (komplementärer)
Menden GmbH
Säte: Essen
Tingrätten i Essen: HR B 7861
VD: Michael Menden, Marcus Menden

Upphovsrätt:
Copyright © 2018 by Menden Buchstaben GmbH & Co. KG. Alla rättigheter förbehållna.

Innehållet på denna hemsida är skyddat av upphovsrätten. Utan skriftlig medgivande från Menden Buchstaben GmbH & Co. KG får innehållet på denna hemsida inte reproduceras i någon form eller användas eller bearbetas med hjälp av elektroniska system, mångfaldigas eller spridas, då detta uttryckligen ska märkas med motsvarande anmärkningar.

Design:
FELLBUSCH.com & alaventa GmbH

Realisering:
Johann Schuster – Webentwicklung

Tvistlösning online
På ec.europa.eu Europakommissionen en plattform för tvistlösning online, som konsumenter kan använda för att bilägga tvister och där det finns mer information om ämnet.

Tvistlösning i form av förlikning
Vi har varken skyldighet eller möjlighet att vid en tvist med en konsument deltaga i tvistlösningsförfaranden vid en domstol som handlägger konsumenttvister.