• Logistik

  Perfektion framför dörren

  Med våra egna lastbilar samt externa kurirtjänster och transportföretag levererar vi till våra kunder både inrikes och utomlands - regelbundet och tillförlitligt.

 • Logistik

  Perfektion framför dörren

  Med våra egna lastbilar samt externa kurirtjänster och transportföretag levererar vi till våra kunder både inrikes och utomlands - regelbundet och tillförlitligt.

 • Logistik

  Perfektion framför dörren

  Med våra egna lastbilar samt externa kurirtjänster och transportföretag levererar vi till våra kunder både inrikes och utomlands - regelbundet och tillförlitligt.

INGEN PLATS ÄR FÖR LÅNGT BORTA

Tillförlitlig logistik och hantering

I projekt som sträcker sig bortom den egna regionen är det helt avgörande med en fungerande logistik. Med våra egna lastbilar kör vi flera gånger per vecka till alla tyska storstäder liksom till alla storstäder i grannländerna. På så sätt kan vi regelbundet leverera till alla våra kunder.

Självklart levererar vi också fritt din byggarbetsplats och till dina montörer eller underleverantörer, plus neutrala leveranser med neutrala fordon. I synnerhet vid stora inhemska projekt kan vi också erbjuda kostnadsfri och fungerande logistik.

RÄKNA MED OSS

Leveranser till övriga Europa – på fasta tidpunkter

Under de senaste årtiondena har vi kunnat bygga ut vår exportandel med hela 50 procent av vår totala omsättning. Utan en fungerande logistik hade detta inte varit möjligt. Med våra egna lastbilar, extern kurirtjänst och transportföretag har vi fått våra europeiska kunder att häpna över våra produkter och tjänster. Under tiden har vi också etablerat fasta rutter till våra grannländer.

KLICKA PÅ KARTAN FÖR RESPEKTIVE LAND

så visas vilka rutter som gäller

Din personliga handläggare

OM KONTAKTPERSONERNA