• MBX Neon och MBX Neon med genombrytning

    Lyskraft i ny dimension

  • MBX Neon och MBX Neon med genombrytning

    Lyskraft i ny dimension

  • MBX Neon och MBX Neon med genombrytning

    Lyskraft i ny dimension

MBX NEON OCH MBX NEON MED GENOMBRYTNING

Briljant och intensivt

MBX Neon och MBX Neon genombrutet baseras på det MBX-bokstavssystemet som patenterades redan 2010. Tillverkningen av sådana reliefer med 3D-neoneffekt är möjligt endast om man använder sig av sofistikerad CNC-teknik och hantverksprecision i harmoni.

Vi fräser denna produkt ur arbetsstycken med 4-skikts plexiglaslaminat. Varje skikt lamineras för sig under tryck vilket garanterar en perfekt, briljant genomlysning.

Efter den mekaniska bearbetningen kommer en manuell bearbetning av innermåtten och den avslutande poleringen av plexiglasfronterna. Deras radie simulerar neonröret och varierar med bredden på texten. För detta behövs en radbredd om minst 15 mm. Briljansen och intensiteten i färgerna uppnås med genomfärgat plexiglas.

MBX NEON OCH MBX NEON SOM BRYTER IGENOM VID ANVÄNDNING

Kreativiteten vet inga gränser