Copyright 2010 by Menden Buchstaben GmbH & Co. KG - Alla rättigheter förbehållna
Startseite - Referenser - Perfekta detaljer
Perfekta detaljer
Av oss förväntar sig våra kunder det som de har rätt till - en perfekt produkt. Vi är fast övertygade att hög detaljkvalitet inte är någon kostnadsfråga! För kvalitet uppstår genom optimerade produktionsförlopp och stor hantverksskicklighet. Därför kostar det ofta inte mindre att tillverka en produkt med sämre kvalitet än en optimalt producerad komponent med utmärkt kvalitet.

Ljusreklambranschen har alltid varit starkt präglad av hantverk. Och det kommer den alltid att vara också. Inte ens relativt stora mängder av diverse stora projekt tillåter rent industriellt präglad produktion, också där är hantverk absolut nödvändigt. Exakt av den här anledningen kommer vi i framtiden inte bara att investera i maskiner utan också i "faktorn" människa.
 
 
Översikt
Automobilindustrin
Telecommunication
Stadier & arenor
Handeln
Banker
Livsmedelsindustrin
Försäkringar
Perfekta detaljer
Referenser efter produkter