Copyright 2010 by Menden Buchstaben GmbH & Co. KG - Alla rättigheter förbehållna
Startseite - Logistik - Globalt
Globalt
Många internationella projekt har gett oss ett enastående know-how inom området global logistik. Vår erfarenhet av logistik sträcker sig från exotiska länder som Pakistan och Bolivia till numera regelbundna leveranser till Gulfregionen och de många länderna på afrikanska kontinenten.

Tillsammans med renommerade logistikföretag har vi t.ex. nära nog punktligt levererat över 3 000 reklamanläggningar för Barclays Project i 16 länder i Afrika.

Genomförandet av den lokala tullbehandlingen och det korrekta överlämnandet av varorna till monteringspartner hör till vårt uppgiftsområde. Det skulle glädja oss om vi också skulle kunna hjälpa er med våra erfarenheter.
Tyskland
Europa
Globalt