Utskriftsformat
Startseite - Logistik - Tyskland
Tyskland
För våra kunder är en fungerande logistik ett viktigt beslutskriterium när de skall göra beställningar och en konkurrensfördel som inte skall underskattas vid överregionala projekt. Vi är medvetna om att det kostar stora pengar att tillhandahålla en fungerande logistik med egna lastbilar och erfaren personal. Men de senaste årens erfarenheter visar att det enda sättet att uppfylla våra kunders krav är med de här stora serviceinsatserna.

Förarna i våra lastbilar och transportfordon känner sig som sista instans lika ansvariga för våra produkters kvalitet och funktion som medarbetarna i leveransavdelningen. De senaste åren har fasta, planerbara rutter etablerats och med dem går det att bestämma en leveranstidpunkt redan i förväg. Våra medarbetare kan alltid se de fast planerade och spontana leveransrutterna.

I veckointervaller kör vi till alla tyska storstäder och varannan vecka till storstäderna hos våra europeiska grannar. Alla kunder som finns på de här rutterna kan därigenom få leveranser med jämna mellanrum.
Självklart levererar vi också enligt överenskommelse fritt till byggplatser och din monteringspartner eller underentreprenörer. Särskilt vid stora nationella projekt kan vi erbjuda en kostnadsfri och fungerande logistik.