Copyright 2010 by Menden Buchstaben GmbH & Co. KG - Alla rättigheter förbehållna
Startseite - Utgivning - Dataskydd
Dataskydd
Den som går in på vår webbsida är inte förpliktigad att tala om vem han är. Vårt system identifierar endast den webbsida, från vilken du kommer till oss, de webbsidor du klickar på hos oss och namnet på din internetoperatör. Den här informationen utvärderar vi för statistiska syften och din anonymitet garanteras.

Personrelaterade uppgifter sparas endast av oss, om du meddelar oss dem exempelvis vid eller för genomförande av avtal och du ger tillstånd till det, vilket dock är nödvändigt för att genomföra avtalen.

Uppgifterna exporteras inte till stater utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

De personrelaterade uppgifter som begärts inom ramen av våra webbsidor för att förbereda och genomföra slutande av avtal, används enbart för att genomföra avtalen och bearbeta dina förfrågningar. I övrigt lämnas inget vidare till tredje man. Ditt samtycke kan självklart när som helst dras tillbaka med framtida verkan.

På vår webbsida finns länkar som hänvisar till sidor hos tredje man. Såtillvida detta inte är uppenbart, vill vi uppmärksamma att det handlar om en extern länk. Vi kan inte påverka innehåll och utformning av de här sidorna hos andra företag. Uppgifterna och försäkringarna i den här dataskyddsförklaringen gäller därför endast för våra webbsidor och inte för andras webbsidor.
Utgivning
Dataskydd
Friskrivningsklausul