Utskriftsformat
Startseite - Belysningsteknologi - Översikt
Belysningsteknologier – Översikt
Vi behärskar alla belysningsteknologier och använder dem perfekt och effektivt. Vid användningen av alternativa och nya teknologier var och är vi pionjärer i den här branschen utan att för den delen missbruka våra kunder och produkter som försökskaniner. Våra kundrådgivare är välutbildade och hjälper gärna till med sin kompetens.

För övrigt vet vi att också den bästa produkt någon gång måste underhållas. Underhållsluckor och en genomtänkt placering av ljuskällan underlättar underhållet. TÜV G/S-certifikat kan på önskemål utfärdas för alla produkter mot kostnadsersättning.